Czech Republic
Prague

UMPRUM

Mgr. A. Libor Kaláb (*1965, Brno)

Mgr. A. Libor Kaláb (*1965, Brno)

Snažím se vést diváka pomocí skrytých a záhadných symbolů ke svému pochopení hermetismu v současné době. Moje tvorba je odrazem prolnutí jeho osobního rozvoje v umění a ve sportu.

od roku 2005 pedagog UMPRUM

 

Vzdělání

1980 – 1983  Ústředí uměleckých řemesel Praha
1984 – 1986  Umělecko-řemeslná nástavba Praha
1986 – 1989  Pedagogická fakulta České Budějovice
1990 – 1996  Vysoká škola uměleckoprůmyslová, atelier malby (prof. Pavel Nešleha)

 

Praxe / Vybrané výstavy

1993 – 2017  spolupráce s českými i zahraničními restaurátorskými firmami
(Renoart, GemaArt); konzultant v oboru technologie historické malby
2017               Galerie DOLMEN Praha – výstava obrazů
2015               Bratislava – výstava obrazů „Nový světový řád“
2014               Bratislava – výtvarné sympozium
2012               Zámek Chvaly – Kaláb / Hábl výstava
2010               Galerie Templ Mladá Boleslav – výstava obrazů „Výstava pro ufony“
2007               Galerie výtvarného umění v Hodoníně  – výstava „Malý formát“
2006               Regensburg / Německo – výstava „Současné duchovní umění“
1998               Polsko / Waršava  – výstava „Současná malba“
1996               Klášter sv. Anežky České – výstava obrazů
1993               Dům umění České Budějovice – výstava obrazů a kreseb